BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da prepozna: biljne bolesti i njihove uzročnike po kulturama;morfološke i ekološke karakteristike uzročnika biljnih bolesti; epidemiologiju bolesti biljaka;simptome bolesti na gajenom bilju koji su uzrokovani određenim patogenima;pravovremenu i adekvatnu zaštitu gajenog bilja u cilju sprečavanja daljeg razvoja bolesti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ1.5x1
4B
1x1
4B
JELENA ZINDOVIĆ1.5x1
4B
1x1
4B