BOLESTI RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LATINOVIĆ1.5x1
5B
1x1
5B
JELENA ZINDOVIĆ1.5x1
5B
1x1
5B