ŠTETOČINE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - utvrdi simptome oštećenja koje izazivaju štetočine na ratarsko-povrtarskim kulturama - prepozna simptome napada koje izazivaju ekonomski najznačajnije štetočine na različitim biljnim organima - razlikuje štetne i korisne insekte na ratarsko-povrtarskim kulturama - utvrdi intenzitet napada štetočina - ustanovi i protumači dinamiku populacije štetočina - poveže simptome oštećenja i stadijume razvoja insekata - donese odluku o pravovremenom načinu i vremenu suzbijanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ3x1
9B
2x1
9B