Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - prepozna simptome najznačajnijih mikoza i pseudomikoza poljoprivrednih kultura - opiše osnovne karakteristike fitopatogenih gljiva i pseudogljiva - obrazloži činioce koji utiču na širenje fitopatogenih gljiva i pseudogljiva u prirodi, kao i načine ostvarivanja zaraza biljaka - navede mjere borbe koje se mogu primijeniti u zaštiti poljoprivrednih kultura od najznačajnijih mikoza i pseudomikoza - objasni metode identifikacije fitopatogenih gljiva i pseudogljiva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGOLJUB KANDIĆ1x1
9B
JELENA LATINOVIĆ2x1
9B