INSEKTI VEKTORI BILJNIH PATOGENA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Stekne znanja o vektorskoj ulozi insekata i prepozna vektore biljnih patogena; prepozna i poveže simptome oštećenja sa pojavom određenog oboljenja; stekne znanja i vještine monitoring vektora biljnih patogena; razumije mehanizme prenošenja biljnih patogena pomoću različitih insekatskih vrsta; poznaje različite načine prenošenja biljnih virusa; poznaje laboratorijske metode koje se koriste u identifikaciji različitih biljnih patogena u insekatskim vektorskim vrstama; primjeni odgovarajuće mjere kontrole u cilju sprečavanja širenja određenih oboljenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ2x1
9B
1x1
9B