TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će steći znanja koja mu omogućavaju da: • Odabere najprikladnije mjere integralne zaštite bilja i procjeni važnost njihovog sprovođenja, • Organizuje tehnologiju zaštite voćaka i vinove loze, • Organizuje tehnologiju zaštite povrća i ratarskih kultura, • Primjeni adekvatne mjere zaštite u organskoj proizvodnji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGOLJUB KANDIĆ2x1
1S
NEDELJKO LATINOVIĆ2x1
1S