Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+0+6
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student treba da ovlada tehnikama razmnožavanja voćnih vrsta, proizvodnim ciklusima u dobijanju kvalitetnog sadnog materijala. Praktičnim radom se prolaze sve faze u rasadničarstvu, berbi i važnim agro-pomotehničkim mjerama ovladava u svim vještinama voćarske proizvodnje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ6x1
5B
RADOICA ŠKATARIĆ6x1
5B