BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: Primijene teoriska znanja o biološkim i fiziološkim činiocima koji utiču na razmnožavanje voćaka; razlikuju termine kao što su: bioevolucija, rast, razviće, jarovizacija, stratifikovanje, stadiska starost i sl., upotrebe stečena znanja kod praktičnog obavljanja generativnog i vegetativnog razmnožavanja; odaberu najbolje kalemove (mjesta u krošnji, vrijeme uzimanja, stadijska starost); upotrebljavaju adekvatne podloge u odnosu na zemljište i sortu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVOJKA MALIDŽAN1x1
5B
BILJANA LAZOVIĆ3x1
5B