KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Utvrdi značaj kontejnerske proizvodnje u podizanju voćnjaka i produktivnost proizvodnje sadnica; definiše ekološko – ekonomske činioce uspješne proizvodnje sadnica voćaka; da je osposobljen za proizvodnju generativnih i vegetativnih podloga u kontejerima; da izvrši pravilan izbor kontejnera , supstrata za sjetvu sjemena i prporenje reznica i da izvrši pravilan izbor vrste i koncentracije fitoregulatora koji služe kao stimulatori u procesu rizogeneze korijena i predloži najefikasnije rešenje; da rukovodi tehnologijom kontejnerske proizvodnje sadnica listopadnih i zimzelenih voćnih vrsta; primjeni određene sisteme navodnjavanja, vrste i načine đubrenja kontejnerskih sadnica; definiše način čuvanja, kategorisanja, etiketiranja, deklarisanja i prometa sadnica

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ3x1
5B
SLAVOJKA MALIDŽAN1x1
5B
1x1
5B