PROIZVODNJA DENDROLOŠKOG SADNOG MATERIJALA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LAZAREVIĆ2x1
10B
1x1
10B
1x1
10B