Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: - definiše značaj ekološke proizvodnje - odredi pravilan sortiment za ekološku proizvodnju, sadnju voćaka i primjeni odgovarajuću agropomotehniku u voćnjaku - primjeni u praksi odgovarajući plodored i gajenje jednogodišnjih biljaka u međurednom prostoru - utvrdi pravilne rokove berbe i čuvanja plodova i pravilno analizira tržište i marketing proizvoda - poznaje prednosti i mane ekološke proizvodnje u odnosu na konvencionalnu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA ADAKALIĆ2x1
5B+2P
SLAVOJKA MALIDŽAN1x1
5B+2P