Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepoznati obnovljive u odnosu na neobnovljive izvore energije i mogućnosti korišćenja biomase kao energenta u poljoprivrednoj praksi • Objasniti prednosti i nedostatke korišćenja pojedinih obnovljivih izvora energije, • Prepoznati značaj ostatka nakon poljoprivredne proizvodnje kao sirovine za proizvodnju energije • Sistematizovati tipove sirovine za različite vrste biogoriva kao segment poljoprivredne proizvodnje, • Opisati tehnologije proizvodnje energije od biomase, • Ustanoviti značaj korištenja biomase i biogoriva u zaštiti životne sredine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRKO BULATOVIĆ1x1
7B+1S
MILIĆ ČUROVIĆ3x1
7B+1S
1x1
7B+1S
1x1
7B+1S