PRIMJENA SUPSTRATA U RASADNIČARSTVU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Student će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - raspozna važnije substrate koji se koriste u rasadničkoj proizvodnji - izabere i primijeni savremenu tehnologiju rasadničke proizvodnje - organizuje i rukovodi rasadničkom proizvodnjom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LAZAREVIĆ3x1
5B
1x1
5B
1x1
5B