AGRARNA POLITIKA I RURALNI RAZVOJ


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: 1. Identifikovati i obrazložiti osnovne ekonomske zakone u kreiranju mjera agrarne i ruralne politike u različitim nivoima 2. Ocijeniti rezultate mjera agrarne politike 3. Procjenjivati i upoređivati ulogu poljoprivrede i ruralnog područja u različitim stepenima razvoja privrede 4. Identifikovati ključne socio-ekonomske prednosti i nedostatke u postupku kreiranja agrarne i ruralne politike 5. Prikupiti osnovne tržišne podatke i samostalno ili timski pripremiti prijedlog agrarno-ppolitičkog programa na lokalnom nivou

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
3B
MIOMIR JOVANOVIĆ3x1
3B