ŠTETOČINE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - utvrdi prisustvo štetočina na poljoprivrednim proizvodima - prepozna i razlikuje najznačajnije štetočine na poljoprivrednim proizvodima - prepozna i opiše simptome napada - utvrdi intenzitet napada štetočina - donese odluku o pravovremenom načinu i vremenu suzbijanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNJEŽANA HRNČIĆ1x1
10B+1P
1x1
10B+1P
SANJA RADONJIĆ1x1
10B+1P
1x1
10B+1P