ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije fizičko-hemijske procese u životnoj sredini. 2. Prepozna uzroke globalnog zagrijavanja atmosfere, uništavanja ozonskog omotača i pojave kiselih kiša. 3. Procijeni uticaj zagađujućih materija na osnovne komponente životne sredine: vodu, vazduh i zemljište. 4. Primijeni određene mjere zaštite životne sredine od antropogenog zagađenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA TADIĆ2x1
9B
2x1
9B