Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: 1. Objasniti pojam tržišta i način njegovog funkcionisanja 2. Opisati specifičnost tržišta i privrednu i tržišnu konjukturu 3. Opisati prodajne kanale, njihove prednosti i nedostatke 4. Objasniti ulogu i značaj tržnih institucija 5. Pripremiti osnovne tržišne podatke i predstaviti jednostavnu analizu tržišta hrane 6. Prikupiti osnovne tržišne podatke i izraditi bilans poljoprivrednih i agroindustrijskih proizvoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
9B
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
9B