STANDARDI I STANDARDIZACIJA U POLJ.PROIZVODNJI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razlikuje osnovne pojmove standarda i standardizacije. 2. Prepoznaje vrstu i tip standarda. 3. Razumije standarde u poljoprivrednoj proizvodnji. 4. Dokazuje koristi od primjene standarda. 5. Razlikuje audit i samoocjenjivanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ2x1
15B
2x1
15B