STANDARDI I STANDARDIZACIJA U POLJ.PROIZVODNJI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. razlikuju osnovne pojmove standarda i standardizacije; 2. prepoznaju vrstu i tip standarda; 3. razumiju standarde u poljoprivrednoj proizvodnji; 4. dokazuju koristi od primjene standarda; 5. razlikuju audit i samoocjenjivanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ2x1
9B+1S
2x1
9B+1S