TEHNOLOGIJA VINA I STANDARDI U PROIZVODNJI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon sto student položi ispit, biće u mogućnosti da: - Poznaje značaj tehnologije vina kao multidisciplinarne oblasti; - Poznaje značaj modernog podrumarstva, koji se temelji na istorijskoj tradiciji u gradnji vinskih podruma; - Poznaje hemijski sastav grožđa i vina, faze i postupke u proizvodnji i doradi vina, osnovne tehnničko-tehnološke uslove proizvodnje i elemente kvaliteta vina; - Analizira, opiše i poznaje najvažnija sortna vina; - Projektuje po standardima i propisima vinske podrume; - Upotrijebi uređaje i opremu u podrumu; - Primijeni inženjerski pristup u identifikovanju i rješavanju problema vezi sa proizvodnjom i kvalitetom vina; - Poznaje uzroke i uslove za razvoj kvarenja i mana vina i mjere za njihovo sprečavanje i sanaciju; - Senzorno ocjenjuje kvalitet vina; - Poznaje organizacione i dokumentacione zahtjeve u proizvodnji vina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RAIČEVIĆ2x1
9B+1S
2x1
9B+1S