Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA ZINDOVIĆ3x1
1B
2x1
1B