OSNOVE SAVREMENOG STOČARSTVA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+1
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ
MILENA ĐOKIĆ