KVALITET I SIGURNOST ORGANSKE HRANE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Definišu stanje i perspektive organske proizvodnje u Crnoj Gori i šire • Objašnjavaju zakonskonsku regulativu i standarde u proizvodnji i prometu organske hrane • Definišu znanja o principima organske proizvodnje • Predviđaju nutritivni kvalitet organske hrane i osiguranje kvaliteta • Tumače HACCP sistem • Definišu nove koncepte kvaliteta hrane i načine poboljšanja kvaliteta tokom prodaje • Ilustruju načine povećanja bezbjednosti povrtarskih i ratarskih usjeva od mikrobiološke kontaminacije usled đubrenja stajnjakom • Primjenjuju protokole koji sprečavaju kontaminaciju organske hrane • Opisuju fair trade, kao osnovu stvaranja prihvatljivog prihoda za proizvođače • Analiziraju savremena naučna znanja iz oblasti organskog povrtarstva

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA MIRECKI3x1
2B
1x1
2B