Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da raspozna važnije vrste ukrasnog drveća i žbunja; da raspozna važnije vrste cveća, da poznaje biološke i ekološke karakteristike važnijih cvetnih vrsta; da poznaje savremene načine proizvodnje važnijih cvetnih kutura koje se primenjuju na otvorenom i da organizuje njihovu rasadničku proizvodnju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA LAZAREVIĆ2x1
2B+1P
2x1
2B+1P