RASADNIČKA PROIZVODNJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ
RADOICA ŠKATARIĆ2x1
11S
MIROSLAV ČIZMOVIĆ2x1
7S
RANKO POPOVIĆ3x1
11S