PRAKTIČNA NASTAVA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ4x1
20B+2S
VUČETA JAĆIMOVIĆ2x1
20B+2S
RANKO POPOVIĆ2x1
20B+2S