PRAKTIČNA NASTAVA I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0++4
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ2x1
11S
RANKO POPOVIĆ2x1
11S