Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RAIČEVIĆ2x1
1S
1x1
1S
1x1
1S