MEDONOSNO BILJE I PROIZVODI OD PČELA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ