Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ2x1
1S
MOMČILO RADULOVIĆ2x1
1S