MEDONOSNO BILJE I PROIZVODI OD PČELA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČETA JAĆIMOVIĆ2x1
1x1
1x1