ŠTETOČINE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ4x1
8B+1P
2x1
8B+1P