AKAROLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RADONJIĆ2x1
8B+1P
1x1
8B+1P