NEMATOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Razumije morfološku i anatomsku strukturu nematoda 2. Objasni odnos nematoda i drugih živih bića, posebno vektora 3. Determiniše najznačajnije fitofagne nematode 4. Upotrebljava znanje u cilju preventivne i kurativne zaštite biljaka od nematoda 5. Koristi hemijske mjere prilikom suzbijanja nematoda

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR PAJOVIĆ2x1
2S
1x1
2S