Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+0+6
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO POPOVIĆ6x1
1S
NATAŠA DAJKOVIĆ6x1
1S