Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 0+0+6
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ