Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: -Objasniti diobu somatskih i polnih ćelija, kao i stvaranje polnih ćelija i oplodnju -Predstaviti strukturu i funkciju genetičkog materijala -Opisati zakone nasleđivanja, odnosno prenošenje naslednih osobina s generacije na generaciju -Razdvojiti genetičku ulogu i faktor spoljašnje sredine u determinaciji nekog svojstva -Ukazati na promjene u hromozomima kao izvoru genetičke varijabilnosti -Upotrijebiti stečena znanja iz genetike kao osnovu za praćenje nastave iz oplemenjivanja domaćih životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ
ĐINA BOŽOVIĆ

Novi termini popravnih testova

Termini popravnih testova

Rezultati popravnog I kolokvijuma

Popravni I kolokvijum

Rezultati Kolokvijuma I

Termin II testa