Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Opisati osnovne biološke karakteristike domaćih životinja, definisati rasu i opisati opšte i posebne rasne osobine. • Procijeniti konstituciju i kondiciju životinja i osnovne eksterijerne osobine, • Objasniti osnovne principe djelovanja gena i nasljeđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. • Definisati osnovne genetske parametre za procjenu varijabilnosti svojstava i sprovođenje selekcije. • Iskazati i odabrati odgovarajuće metode odgajivanja i selekcije domaćih životinja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDARKA MARKOVIĆ4x
2P

Termin vježbi (Animalna proizvodnja / Stočarstvo)

Termin vježbi (Animalna proizvodnja / Stočarstvo)

Rezultati septembar 2020

Opste stocarstvo - Rezultati drugog kolokvijuma

Popravni drugi kolokvijum