RIBARSTVO


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO MARIĆ
MILICA STANIŠIĆ