RIBARSTVO


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA STANIŠIĆ2x1
8P
DRAGO MARIĆ3x1
8P