OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Objasniti koncept nasljeđivanja osobina domaćih životinja, praveći jasnu razliku između onih koje se jednostavno nasljeđuju (kvalitativne) i onih koje se poligeno nasljeđuju (kvantitativne). • Objasniti izvore genetičke varijabilnosti i formulisati model za kvanitativne osobine. • Objasniti i primijeniti u izračunavanjima genetičke parametre: heritabilinost, ponovljivost i genetičke korelacije. • Objasniti principe selekcije, efekat ili učinak selekcije, selekcijski diferencijal i intenzitet, generacijski interval. • Objasniti koncept iskorišćavanja neaditivne komponente genotipske vrijednosti i sve aspekte heterozisa i komplementarnosti pri različitim šemama ukrštanja domaćih životinja. • Objasniti oplemenjivačku vrijednost i najvažnije metode za njenu ocjenu. • Objasniti elemente odgajivačkog programa, strukturu rase, odgajivačke ciljeve.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN VELJIĆ1x
1S+10P
1x
1S+10P
MILAN MARKOVIĆ4x
1S+10P