ISHRANA NEPREŽIVARA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti i procjeni hranljive vrijednosti hraniva i potrebe svinja, živine i konja, • Opisati najvažnije osobine krmiva koja se koriste u ishrani nepreživara, • Izračunati potrebe različitih kategorija svinja, živine i konja za pojedinim hranjivim tvarima i energijom • Kreirati krmne smjese i balansirati obroke za sve kategorije svinja, živine i konja • Organiyovati i primijeniti razlicite tehnike hranjenja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD ĐORĐEVIĆ3x
3P

Popravni kolokvijum I

Rezultati kolokvijuma I

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Kolokvijum II

Rezultati testa