SVINJARSTVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti ekonomski značaj svinjarstva, • Prepoznati i opisati najvažnije rase svinja u svijetu, • Navesti načine i karakteristike pojedinih metoda selekcije svinja, • Definisati proizvodne pokazatelje u reprodukciji svinja, • Razlikovati sisteme svinjarske proizvodnje i primijeniti odgovarajuće tehnološke operacije, • Utvrditi hranidbene potrebe različitih kategorija svinja, • Analizirati proizvodne pokazatelje i predložiti poboljšanja u proizvodnji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN VELJIĆ3x1
10S+3P
1x1
10S+3P
1x1
10S+3P