Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti ekonomski značaj svinjarstva, • Prepoznati i opisati najvažnije rase svinja u svijetu, • Navesti načine i karakteristike pojedinih metoda selekcije svinja, • Definisati proizvodne pokazatelje u reprodukciji svinja, • Razlikovati sisteme svinjarske proizvodnje i primijeniti odgovarajuće tehnološke operacije, • Utvrditi hranidbene potrebe različitih kategorija svinja, • Analizirati proizvodne pokazatelje i predložiti poboljšanja u proizvodnji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN VELJIĆ3x
4S+2P
1x
4S+2P
1x
4S+2P

Termin I kolokvijuma

Rezultati završnog ispita

Rezultati kolokvijuma

Terenske vježbe

Obavještenje - termin vježbi

REZULTATI SVINJARSTVO