Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ1x1
2S
1x1
2S
MILJAN VELJIĆ3x1
2S

Materijal sa vježbi

Materijal sa vježbi

Rezultati I kolokvijuma

Materijal sa vježbi

Termin I kolokvijuma

Online vježbe 29.03.