AGRARNA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ1x1
8S
MIOMIR JOVANOVIĆ3x1
8S