Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: - definiše pojam planiranje i upravljanje uvoćarstvu - opiše uslove proizvodnje u voćarstvu sa ekonomskog aspekta - primjeni organizaciju radnih procesa u voćarstvu - organizuje proces proizvodnje u voćarstvu - rukovodi procesom proizvodnje u voćarstvu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x
2P
MIOMIR JOVANOVIĆ2x
2P

Rezultati - septembarski

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Termini polaganja završnog i popravnog završnog ispita

Rezultati nakon popravnog II kolokvijuma

Rezultati nakon II kolokvijuma