PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ2x
6P