Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOLJUB MITROVIĆ
DARKO DUBAK
MIRKO BULATOVIĆ