OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ2x1
4B+5S
MILAN MARKOVIĆ3x1
4B+5S