OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐOKIĆ2x1
1B+3S
MILAN MARKOVIĆ3x1
1B+3S