OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ
MILENA ĐOKIĆ