ZOOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOSAVA POPOVIĆ2x3
35B+10P
MILOJE SUNDIĆ2x3
35B+10P
MARIJANA KRIVOKAPIĆ3x1
35B+10P