OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

• Objasniti koncept nasljeđivanja osobina domaćih životinja, praveći jasnu razliku između onih koje se jednostavno nasljeđuju (kvalitativne) i onih koje se poligeno nasljeđuju (kvantitativne). • Objasniti izvore genetičke varijabilnosti i formulisati model za kvanitativne osobine. • Objasniti i primijeniti u izračunavanjima genetičke parametre: heritabilinost, ponovljivost i genetičke korelacije. • Objasniti principe selekcije, efekat ili učinak selekcije, selekcijski diferencijal i intenzitet, generacijski interval. • Objasniti koncept iskorišćavanja neaditivne komponente genotipske vrijednosti i sve aspekte heterozisa i komplementarnosti pri različitim šemama ukrštanja domaćih životinja. • Objasniti oplemenjivačku vrijednost i najvažnije metode za njenu ocjenu. • Objasniti elemente odgajivačkog programa, strukturu rase, odgajivačke ciljeve.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN VELJIĆ2x1
6B+6S+8P
MILAN MARKOVIĆ3x1
6B+6S+8P

Materijal sa vježbi 22.03.2021.

Materijal sa vježbi

Materijal sa vježbi

Način održavanja vježbi

Materijal - vježbe

Rezultati drugog kolokvijuma - popravni rok