ISHRANA NEPREŽIVARA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti i procjeni hranljive vrijednosti hraniva i potrebe svinja, živine i konja, • Opisati najvažnije osobine krmiva koja se koriste u ishrani nepreživara, • Izračunati potrebe različitih kategorija svinja, živine i konja za pojedinim hranjivim tvarima i energijom • Kreirati krmne smjese i balansirati obroke za sve kategorije svinja, živine i konja • Organiyovati i primijeniti razlicite tehnike hranjenja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA VUKČEVIĆ1x1
5B+5S
DUŠICA RADONJIĆ1x1
5B+5S
1x1
5B+5S
NENAD ĐORĐEVIĆ3x1
5B+5S