DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA BOJANIĆ RAŠOVIĆ2x1
2B
1x1
2B