ZOOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x3
35B+1P
MILOJE SUNDIĆ2x3
35B+1P
DRAGANA MILOŠEVIĆ3x1
35B+1P